História predpisu 431/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.11.2003 - 31.12.2008