História predpisu 419/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2003 - 20.02.2006