História predpisu 400/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2003 - 30.09.2004