História predpisu 4/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2003 - 31.12.2003