História predpisu 382/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2003 - 31.05.2006