História predpisu 375/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2003 - 31.03.2007