História predpisu 374/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2003 - 14.07.2006