História predpisu 359/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2003 - 31.12.2005