História predpisu 35/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.02.2003 - 31.12.2008