História predpisu 318/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2003 - 31.07.2008