História predpisu 253/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2003 - 30.06.2010