História predpisu 240/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.07.2003 - 30.04.2005