História predpisu 220/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.06.2003 - 31.12.2003