História predpisu 22/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2003 - 31.05.2005