História predpisu 214/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2003 - 31.05.2006