História predpisu 209/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.06.2003 - 31.12.2003