História predpisu 201/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.06.2003 - 30.12.2003