História predpisu 200/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2003 - 31.12.2008