História predpisu 199/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.06.2003 - 31.12.2003