História predpisu 198/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.06.2003 - 31.05.2019