186/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

186
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. apríla 2003 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení spoločného kontaktného pracoviska na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce – Kittsee na štátnom území Slovenskej republiky.
Dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2003 na základe článku 7 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.