História predpisu 177/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2003 - 31.03.2017