História predpisu 169/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2003 - 31.12.2004