História predpisu 151/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.05.2003 - 02.12.2009