História predpisu 142/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2003 - 31.12.2003