História predpisu 121/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2003 - 30.11.2004