História predpisu 119/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2003 - 31.03.2010