História predpisu 1/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.01.2003 - 30.11.2006