História predpisu 74/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2002 - 30.04.2004