História predpisu 733/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2003 - 14.03.2004