História predpisu 73/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.02.2002 - 31.01.2009