História predpisu 725/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.12.2002 - 31.08.2008