História predpisu 663/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.12.2002 - 31.12.2008