História predpisu 642/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2003 - 30.04.2004