História predpisu 627/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2002 - 31.05.2006