História predpisu 621/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2002 - 30.11.2006