História predpisu 587/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.2002 - 14.05.2004