História predpisu 585/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.10.2002 - 30.04.2004