História predpisu 570/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2002 - 31.05.2004