História predpisu 519/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.09.2002 - 31.12.2008