História predpisu 517/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2002 - 31.12.2005