História predpisu 497/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2002 - 31.07.2004