História predpisu 493/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2003 - 30.06.2006