História predpisu 473/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.08.2002 - 31.12.2003