História predpisu 410/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2002 - 31.07.2004