História predpisu 407/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2002 - 31.08.2009