História predpisu 399/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2002 - 31.03.2004