História predpisu 397/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.07.2002 - 31.08.2012