História predpisu 396/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.08.2002 - 31.01.2009