História predpisu 380/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.07.2002 - 31.03.2008